Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí tuyển dụng tháng 4.2017

Thảo luận trong 'Việc làm Dầu Khí' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 16/4/17.

 1. Oil Gas Vietnam
  Offline

  Oil Gas Vietnam Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  8,083
  Đã được thích:
  115
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công ty Cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí (PVC-PT) tuyển dụng tháng 4.2017 cho 03 vị trí:   • Project Manager/ Quản lý Dự án: 01
   • Deputy Project Manager/Phó quản lý Dự án: 01
   • Project Procurement Management: 01

  [​IMG]

  Position Title/ Chức danh công việc:
  • Project Manager/ Quản lý Dự án: 01
  • Deputy Project Manager/Phó quản lý Dự án: 01
  Position Purpose/ Mục đích chức danh công việc

  Tham gia trực tiếp vào các Hoạt động đấu thầu của Công ty:
  Involve directly in organization bidding activities:


  § Tham gia vào tiếp thị dự án nếu được yêu cầu
  Involve in marketing activities if required

  § Tham gia vào nghiên cứu Hồ sơ mời thầu
  Involve in study and clarify RFQ/RFP/ITB

  § Tham gia vào điều phối/ hoàn thiện Hồ sơ mời thầu
  Involve in Bid coordination and Bid finalization

  § Tham gia vào đàm phán Họp đồng
  Contract negotiation activities

  § Các hoạt động khác liên quan: Với các bộ phận bên ngoài như các đối tác liên danh/ liên kết…
  Activities related project bidding: stakeholder engagement…

  Quản lý Dự án:

  § Tham gia trực tiếp điều phối giai đoạn Khởi động cho dự án
  Project coordination in Project initiating phase

  § Lên kế hoạch triển khai dự án và trình phê duyệt.
  Perform Project Execution Plan and get approval.

  § Điều phối các Bộ phận hoàn thiện các kế hoạch triển khai dự án liên quan.
  Coordinate other disciplines for performing related project execution plan.

  § Trực tiếp tham gia triển khai thực hiện cho dự án.
  Involve directly in Project Execution Phase

  § Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án.
  Monitor and Control Project Execution

  § Báo cáo và hoàn thiện các hồ sơ dự án theo chính sách của Công ty.
  Project Report and follow up organization process asset

  § Đóng dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Công ty.
  Close Project comply with Client and Company requirements

  § Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án, chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự án (Project Director) về tiến độ, chi phí và hiệu quả công việc.
  Directly manage all activities of the project, be responsible to the Project Director for progress, cost and efficiency.

  § Tham mưu cho Giám đốc dự án về lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án
  Giving advice for Project Director about executive plan, project implementation.

  § Thay mặt Giám đốc dự án thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại trong quá trình thực hiện dự án
  On behalf of the Project Director, carry out internal and external work during project implementation.

  § Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Ban Điều hành dự án
  Assigning, monitoring, supervision and speeding up plans of Project Management department.

  § Thẩm tra, thẩm định là cơ sở trình Giám đốc dự án phê duyệt các hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu phục vụ cho việc triển khai dự án
  Verification and appraisal as a basis for Project Director to approve bid documents, bidding Organization for the implementation of the project

  § Tổ chức kiểm tra, rà soát và báo cáo Giám đốc dự án phê duyệt hồ sơ, nghiệm thu thanh quyết toán, tiến hành nghiệm thu theo quy trình và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về chất lượng, các chi phí của dự án
  Checking, reviewing and reporting for Project Director to approve doccumentation, payment and settlement, take-over follow procedure and take charge of explaining with relative party for project quality, cost.

  § Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc dự án và đánh giá kết quả thực hiện dự án.
  Summarizing the periodic reports required by the Project Director and evaluate the results of the project.

  § Hướng dẫn công việc, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên hỗ trợ dự án
  Guiding, training and improving major for project assistants.

  § Các yêu cầu khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của quản lý dự án theo quy định của Giám đốc dự án
  Other requirement relate to function, responsibility of Project management follow as Project Director’regulation.

  Job Specification (Knowledge, Qualification, Skills and Experience)
  Đặc tính công việc (Kiến Thức, Bằng Cấp, Kỹ Năng và Kinh Nghiệm)

  Knowledge/Kiến thức

  § Hiểu biết về đấu thầu và Luật đấu thầu theo Quy định Việt Nam.
  Acknowledgement on bidding and bidding law in term of Vietnam Regulations

  § Kiến thức về lĩnh vực xây lắp Dầu khí.
  Acknowledgement on Oil and Gas Field

  § Đàm phán, ký kết hợp đồng và hiểu biết cơ bản về pháp luật hợp đồng
  Contract Negotiation Skills and acknowledgement on Contract Law

  § Quản lý chi phí và quản lý dự án.
  Project cost management and project management

  § Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm trong các dự án EPC, đặc biệt EPC Dầu khí.
  EPC contract experience, in particular of Oil & Gas Project is advantage

  § Lập kế hoạch triển khai dự án
  Experience in Project Execution Plan

  § Quản lý hợp đồng.
  Contract management.

  § Sử dụng thành thạo MS office
  Good MS office Skills

  § Kỹ năng trong sử dụng tiếng Anh: thành thạo 04 kỹ năng
  Excellent 04 English language skills.

  § Ưu tiên cho các ứng viên đã từng tham gia soạn thảo các nội dung bằng tiếng Anh trong các dự án nước ngoài.
  Experience in Contract Compilation in English is advantage.

  Qualifications/ Bằng cấp – chứng chỉ

  § Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật hoặc chuyên nghành QLDA: Ưu tiên Bách Khoa/ Xây dựng & Bằng MBA/Đào tạo tại Nước ngoài..
  Graduate technical university or formal project management: HUT and NUCE highly desirable

  § Các chứng chỉ nghề được đặc biệt quan tâm
  Professional Certificates is highly desirable

  § Các chứng chỉ về đào tạo nghề.
  Certificates of completion in professional training courses.

  § Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP do PMI cấp hoặc PRINCE II do AXELOS được cân nhắc
  Project Management Professional (PMP) certified by PMI or PRINCE II certified by AXELOS is considerable

  § Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I/Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng hạng I/Giám đốc 01 dự án nhóm A/Giám đốc dự án 02 dự án nhóm B/Chỉ huy trưởng công trình hạng I.
  Certificate of Design Engineering class I/ Certificate of Construction supervision class I/ Director of 01 Group A project/ Director of 02 Group B project/ Site manager class I

  § Chứng nhận nghiệp vụ về Quản lý dự án
  Certificate of Professional qualification in Project managerment.

  Skills/ Kỹ năng


  Khả năng đọc hiểu ITB/ Hợp đồng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
  Ability to read, comprehend ITB and contract in Vietnamese and English.

  Sử dụng thành thạo tiếng Anh 04 kỹ năng.
  Excellent 04 English language skills.

  Kỹ năng Autocad; Microsoft Office, MS project and Primavera P6.
  Skilled in Autocad; Microsoft Office, MS project and Primavera P6

  Kỹ năng về đấu thầu.
  Skilled in bidding activities and process.

  Kỹ năng về quản lý dự án
  Skilled in project management and process.

  Ability/ Khả năng


  Quản lý dự án
  Project Management Ability

  Quản lý hợp đồng
  Contract Management Ability

  Lãnh đạo
  Leadership

  Experience (if any)/ Kinh nghiệm (nếu có)

  Kinh nghiệm trong Quản lý dự án
  Experience in Project Management

  Ưu tiên kinh nghiệm trong các dự án nước ngoài đặc biệt là EPC
  Experience in foreign project, in particular of EPC project is highly desirable

  Kinh nghiệm trong quản lý hợp đồng
  Experience in Contract Management

  Kinh nghiệm về thi công
  Experience in Construction Supervisor

  Ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 03 năm trong lĩnh vực xây lắp Dầu khí
  Minimum 05 years of experience and 03 years on Oil and Gas Construction Field

  Có khả năng làm việc, đàm phán với các đối tác, nhà thầu và đơn vị thi công trong nước và ngoài nước.
  Have abilities to work, negotiate with domestic and foreign partners, contractors, contrucstion organization.

  Có tố chất lãnh đạo, quản lý, làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao.
  Leadership, management, independent working and teamwork in high pressure environments.

  Có hiểu biết, quan hệ với các đơn vị đối tác trong lĩnh vực thiết kế, thi công trong và ngoài nước.
  Have knowledge, relationships with domestic and foreign partners in the field of design, construction.

  Training/ Đào tạo

  Theo công việc
  Job training

  Chính quy nếu cần
  Formal if necessary

  Đào tạo nội bộ hoặc tự đào tạo (Công ty sẽ trả phí nếu mục đích phục vụ công việc)
  Internal training or self-training (Company will pay fees if the purpose of work)


  QUẢN LÝ MUA SẮM ĐẤU THẦU

  Project Procurement Management.
  Cho các chức danh Procurement Manager/Deputy Procurement Manager)

  B. Position Purpose/ Mục đích chức danh công việc
  Managing and implement project procurement (not limited to)/Quản lý và thực hiện công tác mua sắm cho dự án của Công ty:


  § Set up project procurement procedure, procurement planning / Lập qui trình mua sắm dự án, kế hoạch triển khai thực hiện mua sắm.

  § Manage and organize directly project purchasing /Trực tiếp tổ chức công tác mua sắm cho dự án.

  § Draft and review PO/contract, negotiate pricing contracts with local and international subcontractors, suppliers/ Tổ chức soạn thảo, tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng với các nhà thầu/nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

  § Ensure compliance to project budgets and provide analysis of deviations/Đảm bảo công tác mua sắm được kiểm soát theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt và đưa ra được những phân tích cho những sai lệch về giá.

  § Control and monitor the project implementation process by subcontractors and suppliers to ensure quality and delivery of goods to be committed in contract / Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu/nhà cung cấp, đảm bảo tiến độ và chất lượng hàng hóa/dịch vụ được giao đúng với cam kết.

  § Maintain relationship with long-term subcontractors and suppliers. Establish new relationships with subcontractors and suppliers to ensure adequate resources for all projects and to continually improve pricing and quality of work /Đảm bảo mạng lưới các nhà cung cấp đầy đủ, đồng thời tìm kiếm các nhà cung cấp mới để đảm bảo nguồn cung cho các dự án và ngày càng cải thiện chất lượng và giá cả hàng hóa.

  § Handle change order requests and assist in setting invoice or contract disputes /Xử lý các yêu cầu thay đổi và giải quyết các tranh chấp (nếu có) trong hợp đồng.

  § Report and ensure all qualified documentary of goods on project request to be submitted by subcontractors and suppliers / Báo cáo và hoàn thiện các hồ sơ chứng từ hàng hóa theo yêu cầu của dự án.

  Job Specification (Knowledge, Qualification, Skills and Experience)

  Đặc tính công việc (Kiến Thức, Bằng Cấp, Kỹ Năng và Kinh Nghiệm)

  Knowledge/Kiến thức

  § Knowledge in drafting, negotiation and contract management in English & Vietnamese/ Kiến thức về soạn thảo, đàm phán, và quản lý hợp đồng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

  § Knowledge in Incoterms 2000, 2010; logistic chain managerment, custom clearance, tax authority, etc. / Kiến thức về Incoterms 2000, 2010; về chuỗi cung ứng hậu cần, thủ tục thông quan, thuế quan, v.v

  § Knowledge of contract legality in Vietnam and oversea/ Hiểu biết về pháp lý hợp đồng theo Quy định Việt Nam và quốc tế.

  § Knowledge of Cost control/ Kiến thức về quản lý chi phí dự án.

  § Priority knowledge in EPC projects, in Oil & Gas industry/ Ưu tiên cho các ứng viên có kiến thức trong các dự án EPC, đặc biệt công nghiệp Dầu khí.

  Qualifications/ Bằng cấp

  University degree in Commerce/Economics/Business administration/ Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật: Thương mại/Kinh tế/QTKD.
  Professional Certificates / Các chứng chỉ đào tạo chuyên nghành.


  Skills/ Kỹ năng

  Excellent 04 English language skills./ Sử dụng thành thạo tiếng Anh 04 kỹ năng.
  Good in computer, MS office/ Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính., MS office.
  Ability/ Khả năng

  Excellent negotiation skill/ Đàm phán hợp đồng.
  Excellent communication skill and problem solving abilities/ Kỹ năng giao tiếp và xử lý tranh chấp với nhà cung cấp.
  Contract management/ Quản lý hợp đồng.
  Management skill/ Lãnh đạo.

  Experience (if any)/ Kinh nghiệm (nếu có)

  Experiences in commerce/project purchasing/contract management/ Kinh nghiệm trong thương mại, mua sắm dự án, quản lý hợp đồng.
  Priority experiences in oil&gas industry EPC project/ Ưu tiên kinh nghiệm trong các dự án có yếu tố nước ngoài đặc biệt là EPC dự án dầu khí & công nghiệp.
  Priority experiences in import/export trading with oil&gas equipment and material/ Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thiết bị và vật tư dầu khí.
  5 years experiences, 02 years in oil&gas industry at least/ Ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 02 năm trong lĩnh vực xây lắp Dầu khí.

  Training/ Đào tạo

  Job training/ Theo công việc.

  Formal regular, training (if necessary)/ Đào tạo định kỳ, chính quy (nếu cần).
  Internal training or self-training (Company pays if necessary)/ Đào tạo nội bộ hoặc tự đào tạo (Công ty sẽ trả phí nếu mục đích phục vụ công việc)


  BENEFITS & WELFARE / LỢI ÍCH

  Salary: Negotiable and competitive
  Lương bổng: Đàm phán / cạnh tranh

  GENERAL INFORMATION

  Work Location: Vung Tau City (Ba Ria – Vung Tau Province)
  Nơi làm việc: Thành Phố Vũng Tàu

  Working hours: From 07:30 AM to 05:00 PM
  Giờ làm việc: Từ 07h30 đến 17h00

  Duration for applicaton: From March 30st 2017 to April 30st 2017
  Thời gian nộp Hồ sơ: Từ ngày 30/03/2017 đến 30/4/2017

  APPLICATION’S COMPONENTS/ THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

  Postion Title
  Chức danh công việc

  Curiculumn vitae
  Sơ yếu lý lịch

  Application letter
  Đơn ứng tuyển

  Scanned/copy certificates of personal capability documents
  Bản Copy hoặc Scan của các chứng chỉ liên quan hồ sơ năng lực cá nhân

  Language: English
  Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  CONTACT INFORMATION:
  Phòng Tổ chức Hành chính
  Admin. and Organization Department

  Địa chỉ: Số 35G, đường 30/4, Phường 09, Thành phố Vũng Tàu
  Address: No. 35G, 30/4 Street, Ward.9, Vung Tau City
  Điện thoại: 0643.835888/ 0643.835887; Line: 145 (Ms.Lan)
  Tel: 0643.835888/ 0643.835887; Line: 145 (Ms.Lan)
  Fax: 0643.835883/ 0643.835884
  Email: lan.lt@pvc-pt.vn/lan.pvc@gmail.com

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/4/17

Chia sẻ trang này