cơ khí

 1. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HSE

  Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 15 Làm việc tại: Dự án TA5, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian 1. Mô tả công việc: – Giám sát công tác ATSKMT tại các Dự án Công ty triển khai thi công; – Tham gia thiết lập...
 2. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC CƠ KHÍ

  Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên QC cơ khí” Số lượng: 15 Làm việc tại: Dự án TA5, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian 1. Mô tả công việc: – Kiểm soát chất lượng, nghiệm thu công đoạn tất cả các chuyên ngành kỹ thuật tại các...
 3. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HSE

  Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 15 Làm việc tại: Dự án TA5, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian 1. Mô tả công việc: – Giám sát công tác ATSKMT tại các Dự án Công ty triển khai thi công; – Tham gia thiết lập...
 4. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC CƠ KHÍ

  Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên QC cơ khí” Số lượng: 15 Làm việc tại: Dự án TA5, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian 1. Mô tả công việc: – Kiểm soát chất lượng, nghiệm thu công đoạn tất cả các chuyên ngành kỹ thuật tại các...
 5. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG (BDSC)

  Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Giám sát thi công (Bảo dưỡng sửa chữa)” Số lượng: 05 Làm việc tại: Dự án TA5, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian 1. Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia giám sát kỹ thuật, sản xuất tại công trường...
Top