Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp các giải pháp kiểm soát lưu lượng độc đáo và hiệu quả cho các nhà máy công nghiệp hoặc giàn khoan.
Công Ty Gpsc cần tuyển 200 thợ Hàn và Wellington sup/ Wellington QC làm việc nước ngoài dự kiến làm việc 6 tháng
Top