#giamsat#supervisor#quangngai#vungtau

 1. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT CƠ KHÍ

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Giám sát cơ khí” Số lượng: 05 Địa điểm làm việc: Dự án của Công ty tại Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia giám sát kỹ sản xuất tại công trường Dự án, nhận yêu cầu thi công từ chủ đầu tư, tiến...
 2. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THIẾT BỊ

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Giám sát thi công (Thiết bị)” Số lượng: 01 Làm việc: Các Dự án của Công ty tại Long Sơn ở Bà Rịa -Vũng Tàu Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị tại công trường, - Chịu trách nhiệm giám sát...
 3. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT ĐƯỜNG ỐNG

  Số lượng: 01 Làm việc: Các Dự án của Công ty tại Long Sơn ở Bà Rịa -Vũng Tàu. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: - Giám sát soát an toàn, tiến độ, chất lượng, nhân công, vật tư, thiết bị máy móc cho công tác thi công lắp đặt đường ống tại Dự án; - Hỗ trợ xây dựng các...
 4. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT ĐƯỜNG ỐNG

  Số lượng: 01 Làm việc: Các Dự án của Công ty tại Long Sơn ở Bà Rịa -Vũng Tàu. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: - Giám sát soát an toàn, tiến độ, chất lượng, nhân công, vật tư, thiết bị máy móc cho công tác thi công lắp đặt đường ống tại Dự án; - Hỗ trợ xây dựng các...
 5. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG 01 GIÁM SÁT THIẾT BỊ

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Giám sát thi công (Thiết bị)” Số lượng: 01 Làm việc: Các Dự án của Công ty tại Long Sơn ở Bà Rịa -Vũng Tàu Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị tại công trường, - Chịu trách nhiệm giám sát...
 6. PTSC QuangNgai

  PTSC QUẢNG NGÃI TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT KẾT CẤU

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng Giám sát Kết cấu Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Các Dự án của Công ty tại Thị Vải ở Bà Rịa -Vũng Tàu; Hình thức công việc: toàn thời gian. Mô tả công việc: - Trực tiếp tham gia giám sát kỹ thuật, sản xuất tại công trường Dự án, nhận yêu cầu...
 7. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Giám sát thi công

  Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu khí Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí. Cụ thể: 1. Giám sát sơn – bảo ôn – 01 người 2. Giám sát thi công (Cơ khí) – 02 người 3. Giám sát thi công (Đường ống) – 05 người Địa điểm làm việc: - Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi (KV2); - Khu vực Vũng Tàu (KV1)...
 8. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Giám sát thi công

  Công ty Cổ phần Dịch Vụ Dầu khí Quảng Ngãi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí. Cụ thể: 1. Giám sát sơn – bảo ôn – 01 người 2. Giám sát thi công (Thiết bị) – 02 người 3. Giám sát thi công (Đường ống) – 03 người 4. Giám sát thi công (Bồn bể) – 02 người 5. Giám sát thi công (Kết cấu thép) – 02 người...
Top