#hse #ptsc #quangngai #vungtau #antoan

 1. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên HSE

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: Dự án của Công ty tại Vũng Tàu. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Giám sát công tác ATSKMT tại các Dự án Công ty triển khai thi công. – Tham gia thiết lập chính sách, mục tiêu...
 2. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên HSE

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 04 Địa điểm làm việc: Dự án của Công ty tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Giám sát công tác ATSKMT tại các Dự án Công ty triển khai thi công. – Tham gia thiết lập chính...
 3. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên HSE

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 10 Địa điểm làm việc: Dự án của Công ty tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Giám sát công tác ATSKMT tại các Dự án Công ty triển khai thi công. – Tham gia thiết lập chính...
 4. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên HSE

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 10 Địa điểm làm việc: – Các Dự án của Công ty tại Long Sơn, Thị Vải ở Bà Rịa -Vũng Tàu: KV1. – Các Dự án của Công ty tại Dung Quất, Quảng Ngãi: KV2. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Giám sát công...
 5. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên HSE

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 10 Địa điểm làm việc: – Các Dự án của Công ty tại Long Sơn, Thị Vải ở Bà Rịa -Vũng Tàu: KV1. – Các Dự án của Công ty tại Dung Quất, Quảng Ngãi: KV2. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Giám sát công...
 6. PTSC QuangNgai

  PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên HSE

  Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên HSE” Số lượng: 10 Địa điểm làm việc: – Các Dự án của Công ty tại Long Sơn, Thị Vải ở Bà Rịa -Vũng Tàu: KV1. – Các Dự án của Công ty tại Dung Quất, Quảng Ngãi: KV2. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Giám sát công...
Top