#kehoach#scheduler

  1. PTSC QuangNgai

    PTSC Quảng Ngãi tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch

    Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC tuyển dụng “Nhân viên Kế hoạch Dự án” Số lượng: 02 Làm việc tại: Các Dự án của Công ty tại khu vực Dung Quất, Quảng Ngãi. Hình thức công việc: toàn thời gian Mô tả công việc: – Lập kế hoạch cho Dự án được phân công; – Cập nhật tiến độ thực tế và...
Top