DOLPHIN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ 2E, 3E, Cargo, Electrician Tech Officer

DOLPHIN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ, DỰ ÁN LÂU DÀI
Position
- Second Engineer -2E
- Third Engineer -3E
- Cargo Engineer ( Preferred to have 2E Cert)
- Electrician Tech Officer/ ETO/ Sỹ quan điện
Requirements:
- LNG-DF, LPG/VLEC - DFDE experience
- English Speaking, Graduated from University, maritime college or equivalent..,
- Relevant Certificates
Location: OFFSHORE OVERSEA

Liên hệ gửi CV:
Vân: 09.888.57014
Trang : 0839.076.648
Hoặc gửi CV về mail hr@dolphinlogs.com
z4673804649086_89c97048fdfeced5ba6fd9262f677afe.jpg
 
Top