Phó Tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Ngày 18/12 tại Hà Nội, Hiệp hội Khí Việt Nam (Hiệp hội KVN) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 và kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội KVN nhiệm kỳ 2019-2024

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và Chất lượng, lãnh đạo Hiệp hội KVN, lãnh đạo các chi hội trực thuộc và các hội viên Hiệp hội Khí Việt Nam trên toàn quốc.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội KVN đã trình bày báo cáo hoạt động của Hiệp hội Gas Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hiệp hội KVN đã có những tiếng nói quan trọng đến các cơ quan Nhà nước: Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh gas phù hợp với xu thế hội nhập của Việt Nam ở thị trường khu vực và thế giới. Trong tháng 5/2019, Hiệp hội KVN đã tổ chức thành công Hội thảo những vướng mắc, khó khăn trong kinh doanh gas hiện nay.


Toàn cảnh Đại hội

Với thực trạng nhiệm kỳ qua, nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều thay đổi rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh gas, các Ban thuộc Hiệp hội KVN đã kịp thời nắm bắt và tham mưu để Hiệp hội có văn bản gửi các cơ quan xử lý. Đặc biệt, Ban Kỹ thuật an toàn của Hiệp hội luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (Quy chuẩn VN về khí thiên nhiên và 13 QCVN), là thành viên Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC193 sản phẩm khí; Ban Soạn thảo QCVN về khí thiên nhiên.

pho-tong-giam-doc-pv-gas-nguyen-thanh-binh-giu-chuc-chu-tich-hiep-hoi-khi-viet-nam_3.jpg

Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội KVN nhiệm kỳ 2014-2019 trình bày các báo cáo tại Đại hội

Lãnh đạo Hiệp hội KVN tham gia phát biểu, tham luận tại các hội thảo, hội nghị do các cơ quan chức năng tổ chức, thường xuyên gặp gỡ, làm việc với các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ…

Đồng thời, Hiệp hội KVN đã phối hợp chống gian lận thương mại với các cơ quan có chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Trong thời gian tới, Hiệp hội KVN đề nghị các chi hội, các doanh nghiệp kinh doanh cùng đồng hành với Hiệp hội thực hiện tôn chỉ, mục đích mà Điều lệ Hiệp hội đã đặt ra: Đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; là diễn đàn trao đổi thông tin, đề xuất chính sách, quy chế quản lý, cung cấp các dịch vụ cho hội viên một cách bình đẳng, góp phần làm lành mạnh hóa và phát triển thị trường gas một cách bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thị trường khu vực và thế giới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cho ý kiến, góp ý hoàn thiện Báo cáo hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó thống nhất với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Hiệp hội, đổi tên Hiệp hội Gas Việt Nam thành Hiệp hội Khí Việt Nam.


Ban Chấp hành Hiệp hội KVN nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024 lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người, Đoàn Chủ tịch gồm 6 người. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc PV GAS được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Bế mạc Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam nhấn mạnh: trong thời gian hiện nay, thị trường khí đang có nhiều thay đổi một cách mạnh mẽ khi sự mở cửa của thị trường ngày càng sâu rộng với sự tham gia tích cực của nhiều thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, vai trò và vị trí của các sản phẩm khí, đặc biệt là LNG sẽ hết sức quan trọng, giữ vai trò chủ chốt cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước.


Ông Nguyễn Thanh Bình, tân Chủ tịch Hiệp hội KVN nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu bế mạc Đại hội

Chính vì vậy, Hiệp hội KVN có vai trò, trách nhiệm hết sức to lớn và đầy khó khăn, thử thách trong nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Hiệp hội KVN Nguyễn Thanh Bình kêu gọi toàn Hiệp hội đoàn kết, thống nhất trong các mục tiêu cạnh tranh, phát triển một cách lành mạnh và bền vững, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống. Các hội viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ hỗ trợ, tận dụng thế mạnh nội bộ để tăng cường, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hội viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hiệp hội KVN Nguyễn Thanh Bình cam kết Hiệp hội sẽ không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy những thành tích của các khóa trước, đổi mới hoạt động điều hành hội theo hướng hướng hiện đại, thực chất, xây dựng Hiệp hội KVN phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững, lành mạnh của thị trường khí Việt Nam nói riêng và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung.

Petrotimes.vn
https://petrovietnam.petrotimes.vn/...uc-chu-tich-hiep-hoi-khi-viet-nam-558889.html
 
Top