PVD Invest cần tuyển dụng các vị trí đi làm việc ngoài khơi

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Công ty PVD Invest cần tuyển dụng các vị trí sau để đi làm việc ngoài khơi, Vũng Tàu, Việt Nam.

1/ Welder :

  • At least three (03) experience years in offshore working on WHPs;
  • Involved in Welder position at least two (2) structure/grating installation projects;
  • Valid certificates related to 6G Welder (certified by DNV, ABS, Lloyd or equivalent).
2/ Technician/ Fitter:
  • At least three (03) experience years in offshore working on WHPs;
  • Involved in Technician/ Fitter position at least two (2) structure/grating installation projects;
  • Valid certificates related to mechanic/Fitter or equivalent.
Ứng viên đáp ứng đủ các yêu cầu trên vui lòng liên lạc với chúng tôi để được sắp xếp phỏng vấn trong thời gian sớm nhất:
Gửi mail CV cập nhật đầy đủ kinh nghiệm & bằng cấp vào địa chỉ email: huongvtt@pvdrilling,com/ Thuynt3@pvdrilling.com.vn
Với chủ đề: Tên-Vị trí ứng tuyển-SDT

Liên lạc qua số điện thoại: +84903148946 để có thêm thông tin công việc.

Thời chót hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 10/5/2023

3.jpg
 
Top