Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với SWPOC, PQPOC về Chuỗi dự án khí Lô B

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Ngày 17/10, tại TP HCM, đồng chí Lê Mạnh Hùng- Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn làm việc với Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC) và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) về Chuỗi dự án khí Lô B.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Đỗ Khang Ninh- Tổng giám đốc SWPOC (hàm Phó Tổng giám đốc PVN) cho biết, SWPOC đại diện PVN tổ chức triển khai thực hiện Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), mục tiêu vận chuyển khí tự nhiên từ các Lô B, 48/95, 52/97 cung cấp khí cho các nhà máy điện, Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong thời gian vừa qua, SWPOC đã hoàn hành những công việc quan trọng như khảo sát xây dựng đơn giá định mức công trình, thiết kế kỹ thuật FEED và dự toán công trình, đánh giá tác động môi trường. Hiện SWPOC đang triển khai chuẩn bị các thủ tục để triển khai đấu thầu EPC bờ/biển và công tác chuẩn bị Đền bù giải phóng mặt bằng …

0151_IMG_8588.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

0212_IMG_8599.jpg

Tổng giám đốc SWPOC Đỗ Khang Ninh

Tổng giám đốc SWPOC Đỗ Khang Ninh nhấn mạnh các kiến nghị với PVN về các vấn đề liên quan đến việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, phương án triển khai EPC bờ/biển, tiến độ dự án và cơ cấu hộ tiêu thụ khí, quyết định tiến độ Chuỗi dự án khí Lô B cập nhật.

Tổng giám đốc PQPOC Lê Ngọc Sơn đã thay mặt ban lãnh đạo PQPOC báo cáo đoàn công tác thực trạng triển khai Chuỗi dự án khí Lô B- Ô Môn; tổng quan dự án thượng nguồn, quy mô dự án rất lớn, khối lượng CPP hơn 22 ngàn tấn, 52 giàn trung chuyển/giàn đầu giếng, 911 giếng khai thác. Tổng giám đốc PQPOC Lê Ngọc Sơn đã báo cáo chi tiết về các cột mốc quan trọng, kế hoạch phát triển tổng thể, tiến độ triển khai chuỗi dự án theo IPS #19 cũng như tình trạng các gói thầu chính (khâu thượng nguồn), đánh giá các rủi ro của dự án/chuỗi dự án.

0232_IMG_8609.jpg

Tổng giám đốc PQ POC Lê Ngọc Sơn

Tổng giám đốc PQPOC Lê Ngọc Sơn nêu rõ các kiến nghị PVN hỗ trợ báo cáo Chính phủ và các Bộ, ban, ngành cùng EVN thúc đẩy tiến độ các dự án nhà máy điện; đồng thời thúc đẩy sớm ký các thoả thuận mua bán khí GSPA/GSA; thúc đẩy phê duyệt các thủ tục gia hạn PSC cho Block B48/95&52/97 và GGU.

Dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, lãnh đạo các ban chuyên môn PVN đã cùng lãnh đạo PQPOC, SWPOC trao đổi, thảo luận, tìm các hướng đi, các giải pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong công tác tái cơ cấu, triển khai dự án đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo.

0253_IMG_8623.jpg

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng triển khai dự án của tập thể PQPOC và SWPOC

Kết luận buổi làm việc với PQPOC và SWPOC, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng triển khai dự án của tập thể SWPOC và PQPOC, đặc biệt trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn thách thức khách quan. Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Chuỗi dự án khí Lô B đối với phát triển kinh tế- xã hội, an ninh năng lượng, chuỗi dự án phức tạp cả về quy mô và công nghệ, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đơn vị PQPOC và SWPOC phải quyết liệt hơn nữa, kiện toàn công tác quản trị, tập trung các nguồn lực, triển khai đồng bộ, thúc đẩy chuỗi dự án. Cam kết lãnh đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho chuỗi dự án, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng mong muốn SWPOC và PQPOC tiếp tục giữ lửa, đoàn kết, đồng lòng triển khai chuỗi dự án theo tiến độ đề ra.

 
Top