Giá vốn tăng cao, PTSC báo lãi quý III giảm 72% so với cùng kỳ

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Sau 9 tháng đầu năm, PTSC ghi nhận 13.569 tỷ đồng doanh thu đồng thời thu về 649 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, lần lượt tăng 19% và giảm gần 7% so với cùng kỳ.

p5080123-1024x576-1_kgtk.jpg

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC – mã PVS) ghi nhận 4.648 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm gần 8% xuống 223 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, PVS báo lãi 84,1 tỷ đồng, giảm 56% so với quý III/2018. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 66 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, PVS ghi nhận 13.569 tỷ đồng doanh thu đồng thời thu về 649 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, lần lượt tăng 19% và giảm gần 7% so với cùng kỳ.

Năm 2019, PVS lên kế hoạch khiêm tốn với 4.200 tỷ đồng doanh thu và 420 tỷ đồng lãi sau thuế. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, PVS đã vượt 223% kế hoạch doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm.

Thời điểm 30/09, tổng tài sản của PVS đã tăng gần 13% so với đầu năm lên mức 26.031 tỷ đồng với 64% là tài sản ngắn hạn trong đó tiền, tương đương tiền và tiền gửi lên đến 10.685 tỷ đồng.


Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 6%, xuống mức 4.705 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý có khoản phải thu đối với Idemitsu Oil & Gas Co, Ltd (786 tỷ đồng), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (769 tỷ đồng),… Ngoài ra, công ty còn khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Bio Ethanol (70 tỷ đồng) và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (hơn 300 tỷ đồng).

THANH HÀ
https://bizlive.vn/kinh-doanh/gia-v...i-quy-iii-giam-72-so-voi-cung-ky-3525541.html


 
Top