Vietsovpetro: Công tác mở rộng vùng hoạt động là mục tiêu sống còn

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Ngày 03/01/2020, tại thành phố Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 về công tác sản xuất kinh doanh, công tác Đảng và Hội nghị Người lao động năm 2020.

Đến dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Văn phòng Tập đoàn.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Bondarenko Viacheslav Alecxandrovich, Phó Tổng giám đốc thứ nhất; các đồng chí UV BTV Đảng ủy, thành viên Ban Tổng giám đốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị cơ sở thành viên, phòng ban BMĐH, cán bộ công nhân tiêu biểu năm 2019.


Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết: Năm 2019, Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tháng 01/2019, giàn CTC-1 được đưa vào vận hành và khai thác dòng dầu đầu tiên đã ghi dấu ấn về hiệu quả mở rộng vùng hoạt động của Vietsovpetro ra các lô dầu khí ngoài lô 09-1. Tiếp đó, tháng 10/2019, giàn BK-20 đưa vào vận hành sớm trước 4 ngày so với tiến độ đề ra, có ý nghĩa quan trọng trong việc chặn đà suy giảm sản lượng dầu khai thác như hiện nay và đặc biệt với sự nỗ lực của tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro trong việc chế tạo và hạ thủy thành công chân đế giàn Sao vàng- Đại Nguyệt, là chân đế có khối lượng lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay.

Tốc độ thương mại của khoan khai thác năm 2019 đã xác lập kỷ lục mới, đạt mức cao nhất trong suốt 38 năm hoạt động, góp phần đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 của Vietsovpetro.


Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro năm 2019

Tính đến hết năm 2019, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro khai thác 3,75 triệu tấn dầu (đạt 106,9% kế hoạch), 132,3 triệu mét khối khí thiên nhiên (112% kế hoạch), cung cấp về bờ 1,09 tỷ mét khối khí (144% kế hoạch). Về doanh thu bán dầu, năm 2019 đạt 1,79 tỷ USD, bằng 112,4% kế hoạch; doanh thu từ khí và condensate đạt 21,7 triệu USD, bằng 115,9% kế hoạch. Tổng nộp NSNN là 1.152,6 triệu USD, trong đó, thuế và các khoản trích nộp là 944,4 triệu USD. Lợi nhuận hai Phía năm 2019 là 446,4 triệu USD. Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài đạt hơn 193,7 triệu USD, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 triệu (128% kế hoạch).

Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đã hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sát nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc. Trong năm 2019, Vietsovpetro đã giảm 146 chức danh (gồm 136 chức danh Việt Nam và 10 chức danh Nga).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm cũng đã nêu những kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 mà Vietsovpetro triển khai thực hiện, trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 52, năm 2020, Vietsovpetro phấn đấu tổng sản lượng khai thác dầu khí với sản lượng không ít hơn 3.126,9 nghìn tấn; sản lượng khí thiên nhiên đạt 70,4 triệu m3; doanh thu năm 2020 (với giá dầu ở mức 60 USD/thùng) phấn đấu đạt 1,38 tỷ USD, dự kiến nộp ngân sách Nhà nước 630 triệu USD; lợi nhuận phía Việt Nam đạt 102 triệu USD, lợi nhuận phía Nga hơn 98 triệu USD.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận về “Các biện pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của LD Vietsovpetro”; Quản lý luân chuyển VTTB theo hướng hoạt động và huy động kịp thời VTTB vào sản xuất, sử dụng hiệu quả vật tư và giảm tồn kho; Các giải pháp địa chất để đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2020; Đảm bảo an toàn cho các công trình biển và các đường ống ngầm. Các tham luận đã đi sâu vào từng lĩnh vực, đánh giá, phân tích cụ thể các mặt đã đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại và đề ra các giải pháp, phương hướng cần thực hiện trong năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Quốc Thập phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thập thay mặt lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Vietsovpetro, biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Vietsovpetro đã đạt được trong năm 2019, điều đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các kế hoạch, về đích sớm của Tập đoàn, đồng chí cũng cho biết Tập đoàn đã có quyết định khen thưởng cho Vietsovpetro trong năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quốc Thập tin tưởng với truyền thống và thành tích như vậy, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020, Hội đồng 52 đã đưa ra các chỉ số hoàn thành vượt mức sẽ thưởng bao nhiêu, điều đó rất cụ thể, rất thiết thực cho người lao động Vietsovpetro cố gắng hơn nữa trong công tác của mình.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Quốc Thập cũng đã chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ đòi hỏi Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Vietsovpetro phải phấn đấu, trong đó công tác mở rộng vùng hoạt động của Vietsovpetro là mục tiêu sống còn.

Nhân hội nghị này, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro Bondarenko V.A đã phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2020.


Đồng chí Bondarenko V.A. phát động phong trào thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Kiều, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietsovpetro đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2019, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo hệ thống chính trị phía Việt Nam phối hợp với phía Nga thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Hội đồng giao về khai thác dầu và khí, khoan khai thác và các chỉ tiêu tài chính; an ninh, an toàn hoạt động dầu khí được đảm bảo; về cơ chế quản lý, công tác điều hành, quản lý và cơ cấu tổ chức tiếp tục được hoàn thiện tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được duy trì, triển khai thực hiện nhiều văn bản mới của Trung ương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro và củng cố và xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, hữu nghị với phía Nga trong Liên doanh. Mặc dù còn một số tồn tại hạn chế nhưng năm qua, Đảng bộ Vietsovpetro đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


1511_DSC_9620.jpg
Đồng chí Vũ Việt Kiều báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019

Đảng bộ Vietsovpetro tiếp tục chủ động đề ra những trọng tâm cụ thể để thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực trọng tâm là tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí nhằm ổn định sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị Người lao động, các đại biểu cũng được nghe các Báo cáo về chế độ chính sách mới của Vietsovpetro; về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công khai quỹ phúc lợi và quỹ tương trợ Vietsovpetro năm 2019.

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro nhấn mạnh: Vietsovpetro là một trong những đơn vị tổ chức tốt nhất, hiệu quả nhất công tác đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, công đoàn có vai trò là cầu nối giữa người lao động và các cấp lãnh đạo; thực hiện đầy đủ Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; thực hiện đầy đủ các chế độ - chính sách đối với người lao động; thu nhập của người lao động tăng cao hơn so với 2018, ngoài ra CBCNV Vietsovpetro còn được thưởng hoàn thành kế hoạch khai thác dầu, thưởng nhân sự kiện 38 năm thành lập Vietsovpetro; thưởng hoàn thành công tác dịch vụ… Bên cạnh đó, Công đoàn đã vận động CBCNV tham gia quyên góp, ủng hộ làm tốt công tác an sinh xã hội, các phong trào do Tập đoàn, đơn vị phát động. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, thăm hỏi, nâng cao tinh thần và vật chất người lao động được chú ý quan tâm và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại lợi ích kinh tế gần 10 triệu USD.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019

Trong năm 2020, Công đoàn Vietsovpetro tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công việc, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành công của Vietsovpetro trong năm 2019.


Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Với bề dày truyền thống đáng tự hào, Vietsovpetro cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, vốn, tiềm năng to lớn của Vietsovpetro như con người, cơ sở vật chất để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh không những đến 2030 mà còn những năm tiếp theo sau khi kết thúc Hiệp định. Đồng chí đã bày tỏ sự tin tưởng bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Vietsovpetro không những sẽ hoàn thành mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng đã gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Liên doanh Vietsovpetro lời Chúc mừng năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

5428_DSC_3154.jpg
Đồng chí Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.


Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.Đồng chí Trần Sỹ Thanh trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho tập thể và đảng viên Vietsovpetro

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn, của Vietsovpetro cho các Chi bộ và các đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và trao Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, của Công đoàn Vietsovpetro cho các Công đoàn CSTV xuất sắc.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan trao tặng Bằng khen của CĐ DKVN cho đại diện CĐ CSTV Vietsovpetro
Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Vietsovpetro trao tặng bằng khen của Vietsovpetro cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
" style="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); border: none;">
5326__GN55343.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Vietsovpetro trao tặng bằng khen của Vietsovpetro cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Thay mặt Ban lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm đã chân thành cảm ơn tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã đồng tâm hiệp lực, chia sẻ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua, đồng thời khẳng định: Với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Vietsovpetro thực sự đứng trước những khó khăn và thách thức trong năm 2020, đó là: các mỏ dầu khai thác đang trong giai đoạn cuối với độ ngập nước tăng nhanh và diễn biến khó lường, với lô 09-1 vị trí lựa chọn để đặt các giếng khoan thăm dò không còn nhiều và trữ lượng gia tăng hạn chế. Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng giao, tập thể lao động Vietsovpetro cần phải đoàn kết nhất trí và tập trung trí tuệ cao hơn nữa, tiến hành các biện pháp địa chất-kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới để nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo sản lượng khai thác. Tiếp tục tăng cường năng lực quản trị, quản lý chặt chẽ dòng tiền, sử dụng ngân sách hiệu quả, thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất trong hạn mức chi phí được phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm cũng chân thành cảm ơn Chính phủ hai Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Zarubeznheft, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời và hỗ trợ mọi mặt để Vietsovpetro hoàn thành nhiệm vụ.

Hồng Thắm - Đức Lê
Petrotimes.vn
https://petrovietnam.petrotimes.vn/...ng-hoat-dong-la-muc-tieu-song-con-560327.html

 
Top