Báo cáo của Tổng Giám đốc Vietsovpetro tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn đồng nghiệp!

Thay mặt ban lãnh đạo Vietsovpetro tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như chương trình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Vietsovpetro.

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, đặc biệt vào cuối tháng 11/2018 cơn bão số 9 đã đi thẳng vào các công trình sản xuất của Vietsovpetro gây ảnh hưởng lớn, nhưng Vietsovpetro đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của cả năm 2018 như kế hoạch khai thác dầu, khí và condensate, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, đảm bảo dịch vụ cho các công trình biển, kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận hai Phía và tối ưu hóa chi phí.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, cả năm đã khoan 35,4 ngàn mét tại 9 giếng đạt 103,6% kế hoạch, trong đó kết thúc thi công 8 giếng và chuyển việc thử vỉa tại giếng R-55 sang năm 2019. Trữ lượng địa chất tăng 11,7 triệu tấn (đạt 101,5% so với kế hoạch), trữ lượng thu hồi gia tăng 3,2 triệu tấn đạt 110,0% so với kế hoạch.

Trong khoan khai thác, tại lô 09-1 thực hiện gần 33 ngàn mét khoan đạt 115,8% so với kế hoạch, kết thúc thi công 9 giếng đạt 112,5% so với kế hoạch 8 giếng; Tốc độ khoan thương mại năm 2018 đạt 2.337 mét/tháng máy đạt 100,3% so kế hoạch. Hoàn thành sửa chữa lớn 54 lượt giếng khoan đạt 104% (kế hoạch là 52 giếng), trong đó sửa chữa lớn đặc biệt 15 giếng.

Về khai thác dầu khí, tuy sản lượng khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ chỉ đạt 97,8% kế hoạch, do một số nguyên nhân (Tốc độ suy giảm sản lượng khai thác cơ sở đối tượng Mioxen dưới khu vực phía Nam cao hơn tính toán; Không đạt được kế hoạch gia tăng sản lượng sau khi tiến hành một số biện pháp địa chất - kỹ thuật; Do thực hiện các biện pháp điều chỉnh khai thác tại đối tượng đá Móng vòm Trung tâm để kiểm soát độ ngập nước), nhưng về tổng thể toàn Vietsovpetro tại lô 09-1 khai thác được hơn 4 triệu 77 ngàn tấn dầu/condensate đạt 101,9% kế hoạch và 180 triệu mét khối khí đạt 142,1% kế hoạch.

Cùng với dầu thô, Vietsovpetro cung cấp vào bờ hơn 1,37 tỷ mét khối khí, trong đó lượng khí từ lô 09-1 đạt 461 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch hơn 180 triệu mét khối, tức đạt 164,3% kế hoạch. Kể từ khi khai thác mỏ đến nay, Vietsovpetro đã khai thác trên 232 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ gần 34 tỷ mét khối khí đồng hành.

Bên cạnh đó, với tư cách là nhà thầu vận hành khai thác mỏ, năm nay Vietsovpetro tiếp tục thực hiện dịch vụ khai thác an toàn cho VRJ ở mỏ Đồi Mồi ước đạt gần 93 nghìn tấn dầu (đạt 115% so với kế hoạch); mỏ Cá Ngừ Vàng trên 1,5 triệu thùng dầu; mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen và Hải Sư Trắng trên 11 triệu thùng dầu.

Trong năm 2018 đã thực hiện 54 lượt biện pháp địa chất - kỹ thuật tại cácgiếng, 91 lượt xử lý thiết bị lòng giếng và xử lý vùng cận đáy giếng; nhờ đó, lượng dầu khai thác thêm khoảng hơn 637 nghìn tấn, chiếm 15,7% tổng sản lượng dầu khai thác.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, do việc dừng BK-19, các đường ống và cáp điện ngầm liên quan theo Nghị quyết Hội đồng 49, Vietsovpetro chỉ thực hiện các công trình cải hoán/nâng cấp giàn CTP-2 cho việc đấu nối đường ống dẫn khí từ BK Thiên Ưng làm khí nhiên liệu, cải hoán hệ thống cung cấp điện trên giàn Tam Đảo-01, BK-3 và BK-15 để kết nối với hệ thống điện tập trung; cũng như tiến hành công tác khảo sát và sửa chữa các công trình sản xuất trên biển và bờ. Đã cơ bản hoàn thành chế tạo, lắp đặt giàn CTC-1 và hệ thống tuyến ống ngầm đảm bảo mốc thời hạn có dòng dầu đầu tiên mỏ Cá Tầm vào cuối tháng 01/2019.

Doanh thu bán dầu cả năm đạt 2,29 tỷ USD, bằng 148,6% kế hoạch; doanh thu từ khí thiên nhiên đạt 43,1 triệu USD, bằng 352,1% kế hoạch, với giá dầu doanh thu trung bình 74,4 USD/thùng và giá khí 2 USD/triệu BTU. Ngày 26/8/2018 Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate, trước hơn 4 tháng so với kế hoạch Hội đồng 48 đề ra.

- Dự kiến nộp Ngân sách nhà nước các khoản thuế từ dầu (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp): 1,015 tỷ USD (160,7% kế hoạch);

- Lợi nhuận Phía Việt Nam: 208,5 triệu USD (181,0% kế hoạch).

- Lợi nhuận Phía LB Nga: 200,3 triệu USD (181,0% kế hoạch).

Nếu tính thêm phần thu từ quỹ dự phòng tăng giá dầu và kết dư do Hội đồng 50 quyết nghị thì dự kiến năm 2018 tổng nộp ngân sách các khoản thuế và phí: 1,24 tỷ USD (171,5% kế hoạch);

Về chi phí sản xuất, để tiết giảm Vietsovpetro đã tiếp tục tăng cường tự thực hiện những công việc trong khả năng, giảm thiểu thuê ngoài, huy động tối đa hàng hóa vật tư trong kho đưa vào sản xuất, tối ưu hóa hệ số luân chuyển vật tư thiết bị, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả. Nhờ đó, dự kiến cả năm 2018 sẽ tiết giảm được 25,9 triệu USD . Tổng cộng chi phí sản xuất cho lô 09-1 năm 2018 dự báo là 531,7 triệu USD thấp hơn so với ngân sách được phê duyệt 44,4 triệu USD (tức chỉ hết 92,3% hạn mức cho phép).

Giá thành sản xuất dầu cả năm 2018 ước bằng 25,9 USD/thùng (gồm chi phí vận hành 11,5 USD/thùng và khấu hao 14,45 USD/thùng), cao hơn một ít so với năm 2017 là 25,8 USD/thùng.

Về cung ứng dịch vụ cho bên ngoài, ngoài việc tiếp tục thực hiện việc cung ứng dịch vụ bảo dưỡng vận hành khai thác các mỏ lân cận như Cá Ngừ Vàng, NR-ĐM, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen; thu gom, nén và cung cấp khí đồng hành từ Lô 09-1 và từ các mỏ Cá Ngừ Vàng, Rạng Đông, Phương Đông, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng-Đen, Sư Tử Đen-Vàng-Trắng, Đại Hùng, Thiên Ưng vào bờ; trong năm 2018 Vietsovpetro còn cung cấp dịch vụ cho các lô ngoài 09-1cũng như đang triển khai công tác chế tạo lắp ráp chân đế Sao Vàng cho dự án phát triển mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt. Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài ước đạt hơn 142 triệu USD, đạt 113% kế hoạch.

Công tác an toàn lao động: năm 2018 Vietsovpetro đã tiếp tục thực hiện công tác cải thiện tình trạng bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường, phòng ngừa chấn thương trong sản xuất, phun trào dầu khí và cháy tại các công trình sản xuất, cải thiện điều kiện lao động cho CBCNV; Đã tiến hành cập nhật và bổ sung các tài liệu tiêu chuẩn về an toàn mới, cũng như xem xét các tài liệu tiêu chuẩn hiện hành. Trong năm đã để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động (trên tàu dịch vụ Sao Mai-01 ngày 21/7/2018), 02 tai nạn sản xuất (ngày 11/01/2018 đối với đường ống vận chuyển hỗn hợp dầu khí từ MSP-11 đến MSP-9 và ngày 18/02/2018 tàu Thiên Ưng va chạm mạn trái giàn CNTT-2) và 06 sự cố (so với 03 tai nạn và 03 sự cố trong cùng thời kỳ năm 2017). Tất cả các vụ tai nạn lao động và sự cố đều được điều tra và soạn thảo, ban hành các biện pháp khắc phục.

Về nghiên cứu khoa học và thiết kế đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sản xuất, đã hoàn thành 13 đề tài nghiên cứu khoa học, 26 đề tài khảo sát thiết kế, 3 công trình áp dụng áp dụng công nghệ mới. Bên cạnh đó, trong năm 2018 đã hoàn thành các nhiệm vụ ngoài kế hoạch do hai Phía giao, như lập luận chứng KTKT xây dựng giàn BK-20 tại Tây Nam mỏ Bạch Hổ, lập luận chứng KTKT xây dựng BK-21 tại phía Bắc mỏ Bạch Hổ, báo cáo đánh giá tiềm năng trữ lượng và tính khả thi dự án đầu tư thăm dò và khai thác trữ lượng dầu khí Lô 09-2/09 bể Cửu Long thềm lục địa Việt Nam.

Công tác sáng kiến sáng chế, Vietsovpetro đã có 101 sáng kiến được xem xét công nhận trên tổng số 152 giải pháp đăng ký. Tổng giá trị làm lợi do áp dụng các sáng kiến trong năm áp dụng đầu tiên là 10,03 triệu USD, tổng số tiền đã chi trả thưởng sáng kiến là 534,43 nghìn USD. Trong năm 2018, Vietsovpetro đã gửi 04 giải pháp đăng ký sáng kiến cấp Tập đoàn, kết quả cả 4 giải pháp được đánh giá cao và đã được Hội đồng sáng kiến Tập đoàn công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn. Đặc biệt, trong năm 2018 Vietsovpetro đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền cho 2 sáng chế.

Công tác địa vật lý giếng khoan, Xí nghiệp địa vật lý đã tự đảm nhận 97,8% dịch vụ cho lô 09-1 với hệ số chất lượng tài liệu đạt 0,97, thuê bên ngoài chỉ chiếm 2,2%. Tổng giá trị dịch vụ địa vật lý tự làm là 24,3 triệu USD đạt 127,2 % kế hoạch..

Trong công tác điều độ sản xuất, mặc dù thời tiết năm 2018 diễn biến bất thường, gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa và dịch chuyển các giàn khoan tự nâng... tuy nhiên Viesovpetro đã thực hiện tốt việc điều hành các phương tiện vận tải đảm bảo phục vụ công tác sản xuất trên các công trình biển được liên tục, linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời. Công tác điều độ sử dụng dịch vụ trực thăng và tàu vận chuyển người đã đáp ứng được nhân lực cho các công trình biển và cho các dự án, đồng thời sắp xếp tối ưu các chuyến bay nhằm tiết giảm đáng kể chi phí bay.

Công tác vận tải biển, đã đảm bảo công tác vận chuyển, lắp ráp, trực cứu hộ, xuất bán dầu thô, cung ứng vật tư, thiết bị và nước ngọt ra các công trình biển, vận chuyển rác thải và vật tư thiết bị thanh lý về bờ, phục vụ công tác lặn, công tác khoan và sửa giếng. Cùng với Trung tâm điều độ sản xuất, trong năm 2018 XN Vận tải biển đã hạn chế huy động tàu đột xuất ngoài kế hoạch, tối ưu hóa trong việc điều động, áp dụng các chương trình quản lý đội tàu hiệu quả. Nhờ đó, khối lượng hàng vận chuyển ra các công trình biển năm 2018 đạt 317 ngàn tấn hàng so với kế hoạch 238 ngàn tấn (đạt 133,1% kế hoạch). Thời gian hoạt động của đội tàu Vietsovpetro tại Lô 09-1 giảm còn 5.232 ngày tàu tương đương 93,6% kế hoạch năm, . Vào tháng 9/2018 cẩu KONE trên tàu Trường Sa bị hỏng, hiện tại Vietsovpetro đang cùng chuyên gia của nhà sản xuất “Konecranes" đưa ra giải pháp kỹ thuật để sớm tiến hành sửa chữa trong năm 2019.

Trong lĩnh vực cung ứng điện năng, sửa chữa và gia công cơ khí, vận hành an toàn hệ thống điện tập trung, đáp ứng đủ 100% nhu cầu về năng lượng điện cho các công trình biển. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các công trình bờ của Vietsovpetro, sản lượng điện truyền tải tới các hộ tiêu thụ trên bờ đạt 32 triệu KWh, trong đó phát điện khi mất nguồn lưới quốc gia là 350 nghìn KWh. Thực hiện 356 lượt bảo dưỡng sửa chữa định kỳ đối với các thiết bị điện-tự động hóa và thiết bị động lực trên các công trình biển và bờ, đạt 100% kế hoạch.

Đã mở rộng công tác tự thực hiện các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa cho đội tàu Vietsovpetro như sửa chữa cấp trung gian tàu cẩu Trường sa, sửa chữa trên dock các tàu Lam Sơn-01 và Sao Mai-01 với tổng giá trị dịch vụ gần 3 triệu USD, góp phần tiết giảm hơn 600 nghìn USD. Hoàn thành dự án thiết kế, chế tạo thanh cần cẩu KEG để thay thế cho các công trình biển thay cho việc thường xuyên phải mua ngoài như trước đây; Chế tạo thành công bộ trao đổi nhiệt cho hệ thống nung dầu thô tại giàn công nghệ trung tâm CPP-2.

Công tác dịch vụ kho bãi và cảng đã đảm bảo công tác tiếp nhận, bảo quản và cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị, hàng hóa cho hoạt động sản xuất. Khối lượng hàng hóa luân chuyển tính theo tấn xếp dỡ ước đạt khối lượng 314 nghìn tấn (đạt 130% kế hoạch). Thường xuyên thống kê số lượng hàng hóa tồn kho lâu năm (trên 02 năm và trên 10 năm) để yêu cầu các đơn vị rà soát, lập kế hoạch sử dụng. Đối với số hàng hóa tồn lâu, lạc hậu về công nghệ, các đơn vị không có nhu cầu sử dụng đã đề nghị cơ quan chức năng cho phép thanh lý, bán thu hồi vốn. Với những biện pháp trên, trong 10 tháng đầu năm 2018 lượng vật tư tồn kho giảm từ 103 triệu USD xuống còn 92,6 triệu USD, trong đó vật tư tồn kho lâu năm giảm 1,17 triệu USD.

Các hoạt động trong lĩnh vực thông tin, y tế, đào tạo, bảo vệ và các bộ phận phục vụ sản xuất khác, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo liên lạc thông suốt giữa biển và bờ, không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả việc áp dụng mạng nội bộ phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng hiệu quả và từng bước tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị toàn Vietsovpetro. Cơ sở chăm sóc sức khỏe được hoàn thiện và trang bị đồng bộ, chất lượng khám chữa bệnh, khám sức khoẻ định kỳ ngày được nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên các công trình biển. Công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ được quan tâm và đẩy mạnh hơn, các lớp nâng bậc, bồi dưỡng ngoại ngữ được thực hiện đều đặn. các hoạt động của Vietsovpetro, các mục tiêu trọng điểm vào các dịp lễ tết, khi tổ chức các sự kiện, các kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, trong tình hình an ninh khu vực còn diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí, Vietsovpetro đã xây dựng phương án phòng chống khủng bố trong Vietsovpetro; từ ngày 20-24/8/2018 cùng với Công an tỉnh BR-VT đã tiến hành diễn tập chống khủng bố, giải thoát con tin, dập tắt cháy nổ tại tiểu khu 1 Năm tầng.

Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đã hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sát nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc. Trong năm 2018, Vietsovpetro đã giảm 385 chức danh (361 chức danh phía Việt Nam và 24 chức danh phía Nga). Quỹ lương chức danh đã giảm 63,5 ngàn USD mỗi tháng.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Trên cơ sở nghị quyết Hội đồng 50, các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2019 như sau:

Về khai thác dầu khí, triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn với sản lượng 3,1 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 117,79 triệu m3.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan 8 giếng thăm dò thẩm lượng với 39,98 nghìn mét khoan ở lô 09-1; Gia tăng trữ lượng thu hồi tương ứng theo mức rủi ro cao là 4,98 triệu tấn, mức rủi ro thấp là 2,97 triệu tấn. Ngoài ra, tiến hành khoan 3 giếng thăm dò ở các lô khác.

Về khoan khai thác, nhằm đảm bảo quỹ giếng cho khai thác dầu khí tại lô 09-1, tiếp tục có các giải pháp để hoàn thành khối lượng 15,37 nghìn mét khoan, kết thúc thi công 3 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 39 lượt và cắt thân hai 27,72 nghìn mét tại 13 giếng. Ở Lô 09-3/12 đưa 7 giếng mới vào khai thác, sửa chữa lớn 2 lượt giếng.

Xây dựng các công trình biển, tập trung lực lượng đảm bảo tiến độ đưa giàn CTC-1 mỏ Cá Tầm vào khai thác để cho dòng dầu đầu tiên vào cuối tháng 01/2019; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt để đưa giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ vào hoạt động với thời điểm có dòng dầu đầu tiên vào quý IV/2019.

Về đầu tư trang thiết bị mới, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: hoán cải và mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên giàn CNTT-2 để tăng khả năng tách nước đồng hành, bổ sung máy nén booster tại mỏ Rồng để giảm thiểu lượng khí đốt. Lập luận chứng KTKT đầu tư hệ thống lọc nước trên các công trình biển và chuẩn bị các cơ sở cần thiết để áp dụng thử nghiệm bơm điện ly tâm ngầm.

Về công tác mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mới. Trong năm 2019 hoàn thành sớm các thủ tục cần thiết để tham gia và phát triển dự án lô 09-2/09.

Doanh thu năm 2019 kế hoạch ở mức 1,62 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 987,6 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam gần 120 triệu USD và lợi nhuận Phía Nga hơn 115 triệu USD. Tuy nhiên, kế hoạch này được xây dựng với giá dầu 65 USD/thùng, thực tế giá dầu cuối năm 2018-đầu năm 2019 đã xuống mức xấp xỉ 50 USD/thùng.

Về cơ cấu tổ chức, ngoài nhiệm vụ tập trung hóa các chức năng quản lý và phụ trợ về BMĐH và tái tổ chức 3 đơn vị (Trung tâm CNTT, Ban Đời sống-Nhà ở và Trung tâm An toàn) đã được hai Phía giao theo Nghị quyết Hội đồng 50, Vietsovpetro phải tiếp tục hoàn thiện và trong tháng 03/2019 báo cáo hai Phía mô hình cơ cấu tổ chức mục tiêu, cũng như các phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên và chi phí nhân viên.

Một vấn đề quan trọng nữa mà trong năm 2019 Vietsovpetro sẽ phải tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đó là tăng cường hoàn thiện quy chế, xây dựng các chế tài để kiểm tra, giám sát kỷ luật lao động, ý thức tổ chức kỷ luật, nề nếp sinh hoạt của CBCNV tại nơi làm việc. Vụ việc đáng tiếc xảy ra trên giàn MSP-10 vào cuối năm 2018 là bài học đắt giá mà chúng ta phải rút kinh nghiệm sâu sắc và kiên quyết không để lặp lại.

Với các chỉ tiêu nhiệm vụ nêu trên cho năm 2019, tập thể lao động Vietsovpetro thực sự đứng trước những khó khăn và thách thức, đó là: các mỏ dầu khai thác đang trong giai đoạn cuối với độ ngập nước tăng nhanh và diễn biến khó lường, ở lô 09-1 vị trí lựa chọn để đặt các giếng khoan thăm dò không còn nhiều và trữ lượng gia tăng hạn chế; Mặt khác, giá dầu không ổn định và thấp hơn so với giá kế hoạch khiến nguy cơ mất cân đối tài chính rất lớn. Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng giao, tập thể lao động Vietsovpetro cần phải đoàn kết nhất trí và tập trung trí tuệ cao hơn nữa, tiến hành các biện pháp địa chất-kỹ thuật, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới để nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo sản lượng khai thác. Đồng thời, tiếp tục tăng cường năng lực quản trị, quản lý chặt chẽ dòng tiền, thường xuyên theo dõi các biến động giá dầu để kịp thời đưa ra giải pháp cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất, sử dụng ngân sách hiệu quả, lập và kiểm soát thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất trong hạn mức chi phí được phê duyệt.

Tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo Vietsovpetro chân thành cảm ơn tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã đồng tâm hiệp lực, chia sẻ khó khăn với Ban lãnh đạo Vietsovpetro và Tập đoàn DK Quốc gia Việt Nam trong thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng tập thể lao động Vietsovpetro phát huy truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết, sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Vietsovpetro cũng xin chân thành cảm ơn Chính phủ hai Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, Lãnh đạo Tập đoàn, Zarubeznheft, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời và hỗ trợ mọi mặt để Vietsovpetro hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Vietsovpetro kính mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Vietsovpetro có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cuối cùng, nhân dịp Năm mới 2019 và tết Kỷ Hợi sắp đến, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Vietsovpetro, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh Vietsovpetro năm 2018 thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Việc làm nổi bật

Top