POW: Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2019 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP (PV Power, MCK: POW) vừa công bố lợi nhuận sau thuế sơ bộ quý 3/2019 ước đạt 606 tỷ đồng, gấp ba lần so với quý 3/2018 (184 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty ước đạt 2.307 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch 9 tháng, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng năm 2019 của POW đã hoàn thành 101% mục tiêu cả năm 2019 đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là 2.275,2 tỷ đồng.

1533_img20190109104552900-46ac4.jpg

Trong 9 tháng đầu năm 2019, POW đã hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2019

Các chuyên gia đánh giá, mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh của POW đến từ: Sản lượng điện thương phẩm cao tại tất cả nhà máy nhiệt điện của POW, đặc biệt là nhà máy điện Vũng Áng với tăng trưởng sản lượng điện quý 3/2019 đạt 44,2% cùng kỳ năm trước; giá trung bình trên thị trường cạnh trạnh trong quý 3/2019 tăng 64,7% cùng kỳ năm trước, do các nhà máy thủy điện thiếu hụt nước; tỷ giá USD/VND ổn định cho thấy lỗ tỷ giá năm 2019 không đáng kể.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện được POW thực hiện tốt, đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. Sản lượng điện sản xuất 9 tháng đầu năm đạt 16,46 tỷ kWh, đạt 105% kế hoạch 9 tháng, bằng 103% so với cùng kỳ 2018.

Với kết quả SXKD tích cực của POW, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đưa ra khuyến nghị “Mua” cho POW với giá mục tiêu 17.700/cổ phiếu. Giá hiện tại của POW quanh mức 12.900– 13.200 đồng/cổ phiếu.

Về thanh khoản, hiện cổ phiếu POW vẫn đang duy trì vị thế cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất trong ngành sản xuất và phân phối điện.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, POW định hướng tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện; Thực hiện tốt công tác tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 (dự kiến tháng 12/2019). Sản lượng điện dự kiến 3 tháng cuối năm đạt vượt mức 5,8 tỷ kWh và doanh thu dự kiến đạt 8.531 tỷ đồng.

 
Top