10 sự kiện nổi bật của Vietsovpetro năm 2017

Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 12/2/18.

 1. Oil Gas Vietnam
  Offline

  Oil Gas Vietnam Administrator Thành viên BQT

  Bài viết:
  11,603
  Đã được thích:
  120
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  10 sự kiện nổi bật của Vietsovpetro năm 2017

  10 ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ СП "ВЬЕТСОВПЕТРО" В 2017 ГОДУ

  [​IMG]

  1. Hoàn thành sớm hơn 17 ngày so với kế hoạch về doanh thu bán dầu và condensate, cả năm đạt 1,97 tỷ USD, nộp thuế và lợi nhuận phía Việt Nam 1,1 tỷ USD, lợi nhuận phía LB Nga 196,3 triệu USD.

  На 17 дней раньше запланированного срока выполнен план по выручке от реализации нефти и конденсата, полученная за год выручка составила 1,97 млрд. долл. США, 1,1 млрд. долл. США отчислено в госбюджет, включая налоги и прибыль Вьетнамского Участника, прибыль Российского Участника составила 196,3 млн. долл. США.

  2. Mỏ dầu Cá Tầm – Lô 09-3/12 được Chính phủ phê duyệt đạt trữ lượng thương mại và cho phép phát triển đưa vào khai thác, giếng thăm dò CT-5X của mỏ này tiếp tục cho dòng dầu công nghiệp.

  По месторождению Белуга Блока 09-3/12 правительством СРВ утверждено наличие коммерческих запасов и согласован переход на стадию разработки, разведочная скважина CT-5X на данном месторождении продолжает давать промышленный приток нефти.

  3. Đến ngày 01/10/2017, tổng sản lượng khí cung cấp vào bờ và phục vụ cho khai thác dầu bằng phương pháp gaslift đạt 50 tỷ mét khối.

  По состоянию на 01 октября 2017 года, общий объем газа, поданного на берег и на нужды добычи нефти газлифтным методом, достиг 50 млрд. кубометров.

  4. Gia tăng khai thác được 800 nghìn tấn dầu nhờ thực hiện các biện pháp địa chất - kỹ thuật và xử lý vùng cận đáy giếng, bằng 16,9% tổng sản lượng dầu khai thác trong năm.

  Благодаря проведению геолого-технических мероприятий и обработке призабойной зоны получена дополнительная добыча в размере 800 тысяч тонн нефти, что составило 16.9% от общего объема добычи нефти за год.

  5. Hoàn thành xây dựng và đưa giàn ThTC-3 mỏ Thỏ Trắng vào khai thác sớm 13 ngày so với kế hoạch.

  На 13 дней раньше запланированного срока завершен строительством и введен в эксплуатацию БК ThTC-3 на месторождении Белый Заяц.

  6. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đại hội các cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh và Công đoàn Vietsovpetro.

  Успешно проведены отчетно-выборные конференции Партийных организаций структурных подразделений, Комсомола им. Хошимина на различных уровнях, Общества ветеранов и Профсоюзного комитета СП «Вьетсовпетро».

  7. Hai công trình của Vietsovpetro được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH &CN vào ngày 11.01.2017.

  11 января 2017 года две научных работы СП «Вьетсовпетро» награждены премией им. Хошимина и Государственной премией в области науки и технологии.

  8. Hoàn thành Đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tối ưu hóa định biên lao động giai đoạn 2015-2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hai Phía.

  Реализован Проект совершенствования организационной структуры и оптимизации штаного расписания на период 2015-2017 гг. по поручению Премьер-министра СРВ и Участников СП «Вьетсовпетро».

  9. Liên danh tổng thầu VSP-PVC ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện thực hiện Dự án phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam với các nhà đầu tư là Công ty Enterprize Energy (Singapore), RE Global Solution (Singarpore) vào ngày 13/12/2017.

  13 декабря 2017 года Консорциум генеральных подрядчиков в составе СП «Вьетсовпетро» и PVC заключил с инвесторами (сингапурскими компаниями Enterprize Energy и RE Global Solution) Соглашение о всестороннем сотрудничестве при выполнении Проекта по развитию ветроэнергии на шельфе СРВ.

  10. Ký kết Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên khu vực Đông Bắc mỏ Rồng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào ngày 15/11/2017.

  15 ноября 2017 года заключен договор купли-продажи природного газа с Северо-восточного участка месторождения Дракон.

  Vietsovpetro
   

Chia sẻ trang này