Cập nhật Dự án mỏ khí Cá Voi Xanh

Oil Gas Vietnam

Administrator
Thành viên BQT
Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cao cấp ExxonMobil, nhà điều hành mỏ Cá Voi Xanh (CVX), dự án CVX đang tiến triển và ExxonMobil đang chuẩn bị cho đấu thầu gói thiết kế tổng thể - FEED (1). Dự án CVX nằm ngoài khơi trong lô 118 thuộc bể Phú Khánh (trước đây là bể Sông Hồng), cách Quảng Nam khoảng 80 cây số nằm ở mớm nước sâu 350 mét. Đây là cơ sở tái khẳng định, CVX sẽ tiếp tục và không gián đoạn như các đồn đoán từ giới truyền thông .

Theo thiết kế, khí và condensate từ CVX sẽ được vận chuyển qua 2 đường ống ngầm song song về nhà máy xử lý khí trên đất liền, ở Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Từ đây, khí sẽ được cung ứng cho hai nhà máy điện ở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và hai nhà máy tại Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng công suất các nhà máy điện là 3000 MW, nằm trong quy hoạch khí – điện miền trung đã được chính phủ phê duyệt.

Mo_ca_voi_xanh_3D_View.jpg

Từ 2013, ExxonMobil đã cùng PVN xác định phương án và kế hoạch phát triển mỏ tối ưu. Ban đầu, dự kiến sẽ là 1 giàn xử lý trung tâm lớn (CPP) (2), nhưng trong quá trình làm nghiên cứu khả thi (FS) (3) phương án sẽ là mấy giàn đầu giếng (WHP) đấu nối hệ thống thu gom khí với 2 đường ống ngầm đưa khí & condensate về bờ. Theo đó, quy trình và công nghệ tách khí và tạp chất sẽ được xử lý trên bờ thay vì trên các giàn đầu giếng.

ExxonMobil sở hữu 64% cổ phần trong PSC (4) (trước đây là 85%), phần còn lại trong PSC là PVEP 15%. Đối tác còn lại chưa được nêu danh tính cụ thể nhưng có thể đã là PVN với 21% mua lại từ ExxonMobil. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1, theo đó sẽ khoảng 10 tỷ USD, cả ngoài khơi và trên bờ.

Năm 2012 và 2013 ExxonMobil đã cho khoan một số giếng tại các lô 117 và 118 và khoan thẩm định vào năm 2015. Trữ lượng mỏ CVX rất tốt, cho vòng đời khai thác từ 20 đến 25 năm và là mỏ lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam, đến hiện tại. Ước tính, mỏ CVX có tiềm năng sản xuất gần 375 triệu bộ khối khí (cubic feet) và 3000 thùng condensate / ngày.

Vào đầu năm 2017, cả PVN, PVEP và ExxonMobil đã ký 2 thỏa thuận khung (HOAs) (5), gồm thỏa thuận phát triển dự án (khung) và thỏa thuận giá bán khí (khung). Các thỏa thuận này cũng đang được các bên thúc đẩy để đi vào hợp đồng chi tiết.

Việc ký kết hai thoả thuận khung là cơ sở cho ExxonMobil triển khai và hoàn thành thiết kế tổng thể đại cương (Pre-FEED) (6), và sẽ xúc tiến FEED trước khi cho đấu thầu quốc tế và trong nước các gói EPCIC (7) và gia công, dự kiến đầu năm 2020.

Lãnh đạo PetroVietnam cho biết mục tiêu cuối cùng là đưa được dòng khí đầu tiên về bờ vào cuối năm 2023.

Ghi chú:-
(1) FEED (Front End Engineering Design): Thiết kế tổng thể
(2) CPP (Central Processing platform) Giàn xử lý trung tâm
(3) FS (Feasibility Study): Nghiên cứu khả thi
(4) PSC: (Production Sharing Contract): Hợp đồng phân chia sản phẩm
(5) HOAs: (Project Framework Heads Of Agreement): Thỏa thuận khung
(6) Pre-FEED (Pre Front End Engineering Design): Thiết kế tổng thể đại cương
(7) EPCIC: (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning): Tổng thầu thiết kế, mua sắm, gia công chế tạo, lắp đặt và chảy thử vận hành.

Nguyen Le Minh
 
Top